Јави се сега  +389 23 072 016  Сподели на Фејсбук 

БАРАЊЕ ЗА УПИС

БАРАЊЕ ЗА УПИС НА ДЕТЕ
ВО Ј.У.О.Д.Г. ОРЦЕ НИКОЛОВ
Запишување на деца во детската градинка се врши во текот на целата година.
Барањето за запишување можете да го испратите на е-пошта
На следниот линк преземете и пополнете
Барањето можете да го пополните и дирекно со внесување на бараните податоци,
(по можност со кирилично писмо)
на персонални компјутер, лаптоп или од мобилен доколку ја имате апликацијата
(Acrobat Reader)

или да го испечатите и пополните.


ИЛИ
Пополнете барање (апликација) директно на страната

ДОСИЕ НА ДЕТЕ