За децата од предучилишна возраст!

За децата од предучилишна возраст!

#СедетеДома и едуцирајте се и во вакви вонредни околности, во домашни услови.
Погледнете ја оваа листа на бесплатни и слободни за користење дигитални платформи, апликации и содржини што може да бидат корисни за вашето дете
Бесплатни дигитални алатки за поддршка на учење од далечина