Боите на летото

Наскоро си оди пролетта со сите нејзините убавини, цветање, зеленило, жуборење, весел птичји пој и лет на пчелин рој. По пролетта доаѓа летото и тоа има убавини: со жештини свои, светли топли денови и детски игри.
Децата преку интересни игри и ликовни активности ги насликаа боите на летото.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: