Мали ама важни - Инсекти

Проектот „Мали ама важни - Инсекти“ во текот на целата година се реализираше и со групата Буба Мари од објект Карпош 4. Децата активно учествуваа во спроведување на активностите и го збогатија своето знаење за малите и важни инсекти.