Мали, ама важни - Инсекти

Групата Пчелички од објектот Карпош 2 во текот на годината имаа интересни активности во склоп на проектот „Мали ама важни - Инсекти“. Преку запознавање на инсектите децата се развиваа, учеа, а најмногу се забавуваа.