Со ракета до големата планета

Ги истражувавме Сончевиот ситем, планетите, вселената, ѕвездите и вселенските летала.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: