Светски ден на пчелата

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: