Воден сообраќај

Низ темата Воден сообраќај другарувавме и креиравме со хартија.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: