Меѓународен ден на Семејството

Секоја година на 15 Мај го одбележуваме интернационалниот ден на семејството. Во семејството растеме, созреваме, учиме за љубовта, го делиме заедничкото минато, сегашност и иднина.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: