Возиме велосипед и тротинет

Група Мечиња 3-4 години Карпош 3
"Улица-врвулица, возиме велосипед и тротинет"

Цел на активноста:
- Да се поттикнува да комбинира неколку моторички движења на организиран начин (полигон);
- Да се поттикне детето да забрза или успори,кога е потребно;
- Да се развива способноста за ориентација во просторот;
- Да се запознава со одредени спортови
- Работни активности на отворен простор, искористување на убавото време и природата околу нас, учење со игра, весела атмосфера
- Успешна соработка со родители