Светски ден на црвениот крст и црвената полумесечина

На 8ми Мај се одбележува Светскиот ден на Црвен Крст и Црвена полумесечина – меѓународно хуманитарно движење ширум светот чија мисија е да го штитат човечкиот живот и здравје, да обезбедат почитување на човекот и да го оневозможат или олеснат неговото страдање, без било каква дискриминација заснована на националност, раса, религија, класна припадност и политичко мислење.