Емоциите на Бамби

Во рамките на проектот „Дивите животни во Република Северна Македонија - Рисот како национален симбол“ децата од групата Мечиња објект Карпош 4, во периодот од јануари-април, преку разните интересни активности се оспособуваа за воочување и манифестација на емоциите од секојдневната комуникација, се поттикнаа на искажување на радост и задоволство од успешната извршената работа, како и да осознаат одредени фактори и услови за опстојување и развој на живиот свет, а преку рецитирањето се јакнеше самодовербата и самопочитувањето.
 
Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: