Моите другарчиња диносаурусите

Во рамките на проектот „Праисториските животни во Република Северна Македонија и диносаурусите“ децата од групата Јаболчиња, објект Карпош 3, во периодот од месецот јануари-април преку игра, разни ликовни активности се запознаа со диносаурусите, меѓу кои и со праисторискиот слон во Р.С. Македонија – Мастадонот. Преку разните активности имаа за цел децата да се поттикнат во развивање свесност и откривање нови сознанија (настани што се случиле во минатото), како и да се охрабрат да поставуваат прашања за непознати нешта во моментот на набљудувањето.
 
Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: