Пролетта во нашиот двор

Активности на децата заедно со воспитниот кадар во нашата градинка за пролетно разубавување на дворот. Денес садевме цвеќиња и придонесовме нашиот двор да прерасне во прекрасна пролетна цветна градина.