Виножито

Преку истражувачка игра експеримент - "Правиме виножито", децата од групата Пчелички, објект Карпош 4 се запознаа со метеоролошките појави и атмосверските прилики од непосредната околина.
Децата разликуваа и именуваа неколку метеоролошки појави (дожд, сонце, ветер).