Светски ден на литература за деца

„Книгата е радост и другарка вредна
книгата е сладост и приказна медна.
Книгата на секое дете му е многу верна ,
Книгата за љубов од децата е жедна!“
Со обработка на интересни басни денес го прославивме Светскиот ден на литература за деца, кој се слави во чест на роденденот на еден од најголемите писатели за деца Ханс Кристијан Андерсон. Литературата за деца и читањето е од особена важност во развивање на љубовта на детето кон книгата од најмала возраст, како навика која се одржува целиот живот.