Да се потсетиме на протоколот за прием на децата во градинка!

Протоколот може да го погледнете на следниот линк: