Преку инсектите се запознаваме со броевите

Во рамките на проектот „Мали ама важни-инсекти“ децата од групата Пчелички, објект Карпош 2, во периодот од месецот јануари-февруари преку инсектите се запознаа со броевите. Активностите се спроведоа со цел децата да формираат поими за број, да ги препознаваат броевите и користат во секојдневните активности, да научат да бројат, да ја развиваат ситната мускулатура на дланката и да развиваат способност за квантитативно споредување на предметите со броевите.