Светски ден на ластовичките

Јас сум мала брза птица и се викам ластовица.
Од југ идам в’родно место, да создадам семејство.

Фотографиите и видеата можете да ги погледнете на следниот линк: