Шумски и домашни животни

Шумските животни во зима, домашни животни, игри на снег.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: