Зимски спортови

ТЕМА: „ЗИМСКА ИДИЛА“

  • Зимски спортови
  • Игри со снег
  • Витамини во зима и топло чајче

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: