Волкот и 7те јариња

"Зимницата на Медо" и „Волкот и 7те јариња“

Во рамките на проектот „Дивите животни во Република Северна Македонија - Рисот како национален симбол“ децата од групата Мечиња објект Карпош 4 преку игровни активности и многу забава развиваа координација и контрола при одење и скокање. Додека пак децата од групата Мечиња објект Карпош 2 преку драматизација и играта на улоги ја јакнеа самодовербата и самопочитувањето.