Како се мери времето?

Денес децата го мереа времето, играа ден и ноќ и се запознаа со деновите на неделата. Имаа интересен и исполнет ден.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: