Медо се подготвува за долгата зима

Во рамките на проектот „Дивите животни во Република Северна Македонија - Рисот како национален симбол“ децата од групата Мечиња објект Карпош 4 се поттикнаа да учествуваат во драматизација и игра на улоги, како и да моделираат посложени форми.