Запознавање со есента

Почитувани родители,

Есента дојде со нејзините прекрасни бои и единствената природа. Оваа недела децата ќе се запознаваат со убавините што ни ги носи есента, карактеристичните звуци на природата и промените што настануваат.