Ден на јаболкото

„Едно јаболко на ден да бидеш здрав како дрен“.

Со разновидни и прекрасни активности, посветени на едно од наубавите и највкусните овошја - jаболкото, го одбележавме Денот на јаболкото. Децата се запознаа со видовите јаболка, деловите, производите, одгледувањето и сите негови благодети.

Фотографиите можете да ги погледнете на следниот линк: