К-4

Преку активностите претставени во прилог децата од објектот во Карпош 4 се запознаа со гроздоберот, ги развиваа сетилата за вкус и мирис, а преку планираните игри развиваа ориентација во просторот, се движеа координирано со цел и одржуваа рамнотежа на телото.