К-3

Децата во нашата градинка објект Карпош 3 имаа интересна недела. На практичен начин научија како правејќи мали работи се штеди електрична енергија и вода. Ги покажаа своите емоции и чувства. Собраа грозја зрели, а малите се дружеа со нивните херои Аквамен и Супер сапун.