Седум начини како да се заштитиме од коронавирусот

Да ги следиме советите од Светската здравствена организација