Професија “Писател“

Еден ден јас ќе бидам ПИСАТЕЛ.

Нашата гостинка - писателка г-ѓа Јадранка Клисарова ги запозна децата со професијата писател, им читаше поезија од нејзиното творештво. Децата се запознаа со различни литературни дела, а дружењето го завршивме со нејзината песничка „Секое дете да пее“.

И ние бевме писатели и и изработивме книга со нашите убави цртежи која и ја подаривме како благодарност за нашата дружба.