Истражуваме - учиме - играме

Холистички пристап во активностите, истражуваме - учиме - играме. Потекло на чајот, видови чај, ги развиваме нашите сетила. Малку стихови , имитативна игра. Поставување проблем ситуација за реупотреба на чајот - од природата за природата..... Инспирација ни беше Атиџе и филмот „МЕДЕНА ЗЕМЈА“. Во нашиот двор го вративме чајот во природата, дел иискористивме за разубавување... Вредните рачиња декорираа чаши за чај, ја научивме песничката од Поточиња 2019 „Лимонче и чајче“.