Реконструирани тоалети

Целосно се реконструирани тоалетите во градинката „Орце Николов“, објект во Карпош 4, во јасли делот каде што престојуваат деца од 8 месеци до 3 години.