Рециклирање на отпадно масло 2

Втор дел од проектот  "Рециклирање на отпадно масло"

Во градинката "Орце Николов" се одржа втората едукативна работилница како дел од проектот за рециклирање на отпадно масло под наслов "Учиме за отпадните масла за готвење" организирано од компанијата "Sunilens" - Скопје.