Превенирање на насилното однесување

Денес во нашата градинка беше одржана обука во рамките на ран детски развој и учење наменета за воспитувачи 

„Превенирање на насилното однесување меѓу децата од предучилишна возраст“

во соработка со Институтот Европа за тебе - Скопје,

од страна на проф. д-р Елизабета Томевска Илиевска - доктор по педагошки науки,

проф. д-р Ана Фрицханд - доктор по психолошки науки,

проф. д-р Дејан Мицковиќ - доктор по правни науки

и проф. д-р Татјана Стојаноска Иванова - доктор по социолочки науки.