Сертификат за квалитет 2019

Градинката "Орце Николов" се стекна со “Сертификат за квалитет ИАСС 2019:2021". Сертификатот е доделен после специјализирана и обемна анализа за услугите кој ги нуди градинката од “Здружение за истражување, анализа,стандардизација и сертификација ИАСС“ - Скопје.