Еден ден на фарма 2019

Едукативна работилница со дечињата од групата „Пчелки“ (3-4 години) во соработка со психологот на градинката, преку која се забавувавме, развивавме фина моторика и стекнавме нови искуства на тема „Домашни животни и фарма“.