Истражувачки игри и експерименти 2019

Истражувачка работилница на децата од возрасната група 5-6 години под наслов "Ајде да истражуваме", која им овозможи на децата на интересен и креативен начин да се запознаат со својствата на воздухот и водата.