Стоп за фрлање на храна! 2019

Децата од Градинката Орце Николов преку креативна работилница и интересно предавање имаа можност да се запознаат со работата на "Банка за храна - Македонија", проект во рамките на ЕУ. Главна цел на банката е ширење на пораката против фрлање на храна - "Помалку фрлена храна, помалку глад".