Посета на Зоолошка градина - Скопје 2019

Организирана едукативна посета и прекрасно поминат ден на дечињата од нашата градинка, во "Зоолошка градина" - Скопје.