Светски ден на здрава храна 2019

16.10 - Одбележување на Светскиот ден на здрава храна.
По повод Светскиот ден на здрава храна м-р нутриционист Фани Гулевска преку игра со децата во објектот К-3 ја истакна важноста на здравата исхрана кај децата.
Благодарност на Општина Карпош за присутноста и подршката.