Донација на играчки 2019

Благодарност до Државен санитарен и здравствен инспекторат - Скопје и МТСП, за донација на играчки со кои ќе се збогатат центрите за игра на децата.