РОСИЦА

РОСИЦА со своите читатели од градинките „Орце Николов“ и „Мини фини буџетчиња“ од Скопје ги промовираше најубавите басни, сказни и приказни од светот.
Промотор: проф.д-р Мито Спасевски
Одговорен уредник: Софија Вуловска
Одговорен уредник на РОСИЦА: Ксенија Трајчева
Благодарност до музичкиот педагог од градинката Орце Николов, кој заедно со децата ни ја претставија „во живо“ музичката страница во нивното омилено списание РОСИЦА и на читателите од градинката „Мини фини буџетчиња“ кои им дадоа живот на текстовите од РОСИЦА со нивните прекрасни драмски изведби..Сите заедно - мали, а големи таленти...