Цвет за поубав Свет 2019

Малите дечиња со вредни рачиња од група Мечиња засадија "Цвет за поубав Свет"