Природонаучен музеј 2019

Се вклучивме во проектот во соработка со Природонаучен музеј на град Скопје и денес ја реализиравме првата прошетка и посета на музејот. Ова беше за сите деца посебно и ново доживување.