Работилница за отпадно масло 2019

Големата и средната група ја реализираа втората Еко едукативна работилница за отпадно масло