Професија доктор 2019

Денес средните и големите групи имаа можност да научат повеќе за тоа како се станува доктор, но и да се запознаат со професијата доктор.
Доктор Велибор ни помогна со кусо предавање и совети како да останеме здрави