Како водата доаѓа до нашиот дом 2018

Децата имаа можност да ја посетат лабораторијата на Водовод за испитување на водата, проследија премиерна видео презентација, научија многу нови работи.
Тимот од нивната лабораторија им го претстави и објасни процесот како водата доаѓа до нашиот дом.