Рециклирање масло за јадење 2018

Низ објаснување и интеракција со децата, но и со куклена претстава денес научивме повеќе за тоа како се рециклира маслото за јадење. На крајот децата боеа во боенки на истата тема...