Работилница 2018

Успешно реализирана работилница "Современи тенденции во високото образование на воспитувачите и поврзаност со практиката"