Обука Црвен крст

Голема благодарност до Црвен крст на РСМ - Општинска организација Карпош, за едукативната презентација на тема „Прва помош“. Презентацијата беше одржана од Др. Милена С. Богатиноска, и беше проследена со голем интерес од воспитно-згрижувачкиот кадар на нашата градинка.